Úvod


Hledáte informace o rázové vlně? Potřebujete ošetřit? Nebo se jen zajímáte o nejnovější technologie?

Soukromá rehabilitační praxe F-rehab s.r.o. Vám nabízí všechno výše zmíněné!
Vítejte na našich informačních stránkách k rázové vlně, kde najdete všechno potřebné.Jako JEDINÁ instituce v Jihočeském kraji...

Vysoce profesionální a osobní přístup, řada nadstandardních možností!

...má možnost trojkombinace:
- SONO VYŠETŘENÍ
- Radiální rázová vlna
- Fokusovaná rázová vlna

Špičkové až jedinečné vybavení v rámci Jižních čech! TOP možnosti ve vybrané přístrojové léčbě!

...nabízí mimořádně rychlé a profesionální ošetření na špičkové Evropské úrovni!
To vše díky kombinaci fantastické fokusované vlny STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSW a radiální vlny MASTERPULS MP100 Ultra.

Nejlepší ceny na trhu! Kvalita služeb odpovídá ceně! Výhodné balíčky!

...má nejlepší ceny na trhu!
...nabízí speciální balíčky pro nadstandardní, až luxusní ošetření!Naše zkušenosti i výsledky mluví za nás. Hrdě můžeme prohlásit, že statisticky se úspěšnost naší léčby pohybuje mezi 90-95%. Avšak stejně, jako u každé jiné léčby, zejména přístrojové léčby, existuje i určitá skupinka lidí, pro které nemusí být konkrétní léčba vhodná.


Naše specializaceV průběhu naší praxe jsme si vybudovali skupinu určitých diagnóz, na které se specializujeme.
Ošetřujeme vše, co se dočtete v článku o RSWT, popřípadě v článku o ESWT, ale níže popsaných 5 diagnóz je "gró" naší práce.


   N°.    Erektilní dysfunkce & Peyronieho nemoc


Pojmem erektilní dysfunkce je v medicíně označen stav, kdy muž není neschopný, ať už úplně či částečně, udržet erekci penisu. Jinými slovy - není schopen dosáhnout dostatečné tuhosti penisu, nebo ji udržet po dobu potřebnou pro kvalitní pohlavní styk.

Erektilní dysfunkci, kterou úspěšně dokážeme léčit, vzniká na tzv.: arteriogenním podkladě - cévní příčina.

Statisticky touto dysfunkcí trpí 48% mužů nad 50 let věku, avšak v nemalém čísle se vyskytuje i u mužů mezi 25. a 40. rokem života!

Více informací o přičině, možné léčbě a mnohé další najdete v článku Fyziokliniky v Praze.

Léčba pomocí fokusované rázové vlny je jednou z posledních výkřiků medicíny. Jedná se o neinvazivní, ve srovnání s jinými možnostmi léčby, nebolestivou terapii. Není třeba dodržovat speciální režim, nedochází k zátěži dalších orgánů lidského těla.
Terapie ESWT má řadu výhod, mezi které patří i velmi rychlá reakce těla. Na léčbu erektilní dysfunkce pomocí ESWT jsou už řady studijí, dokazující brilantní výsledky.


A pod názvem Peyronieho choroba se skrývá co? Jedná se o relativně vzácné onemocnění, neví se přesně kolik % mužské populace ní trpí, ale odhaduje se asi 3-7%!

Při této nemoci dochází k jizevnatým srůstům, nebo fibrotickým změnám topořivých těles. Dochází tak k deformaci, bolestivosti, poruchám erekce . . .

Více informací i o této nemoci najdete v článku Fyziokliniky v Praze.

Jste-li jedním z nemocných a sháníte více informací, navšivte tuto stránku věnovanou přímo této chorobě.

Léčba pomocí fokusované rázové vlny je jednou z posledních výkřiků medicíny. Jedná se o neinvazivní, ve srovnání s jinými možnostmi léčby, nebolestivou terapii. Není třeba dodržovat speciální režim, nedochází k zátěži dalších orgánů lidského těla.
Terapie ESWT má řadu výhod, mezi které patří i velmi rychlá reakce těla. Na léčbu Peyronieho choroby pomocí ESWT jsou už řady studijí, dokazující brilantní výsledky.

...

Příčina erektilní dysfunkce
ZDROJ


...

Peyronieho choroba
ZDROJ

/Top 5: Patní ostruha


Jedná se o relativně jednoduchý patologický mechnanismus, který však dokáže značně znepříjemnit život. Patní ostruha může vznikat na více místech, vždy však klient pociťuje velkou bolest oblasti nohy či plosky, nemůže se ráno, nebo po delším sezení, rozejít a nevydrží dlouhou dobu stát. Někteří klienti pociťují i iradiaci bolesti do Achillovy šlachy.

Takovou diagnozu jsme schopni si jednoduše ověřit pomocí našeho ultrazvukového vyšetření a následně ošetřit naší radiální i fokusovanou vlnou.

Ošetření může být mírně bolestivé, ale má skvělé výsledky. Ošetření tohoto onemocění je naším denním chlebem, i tak ho individuálně přizpůsobujeme každému klinetovi, protože patní ostruha není u každého stejná. Jelikož se jedná o multifaktoriální onemocnění, je potřeba vždy ošetřovat více částí, než jen ostruhu samotnou... Více už Vám ale neprozradíme, ať se máte na co těšit!


...

Příklad velké patní ostruhy


/Top 5: Ošetření akra horní končetiny


Relativně novou specializací, která se vyhoupla v průběhu... Je ošetření akra horní končetiny.

Jeho obsahem je ošetření ruky a klíčových problematických bodů u pacientů s:

  • Artritidou, psoriatickou artritidou...
  • Artózou, dekompenzovanou artrózou...
  • Jakýmkoli úrazem/poškozením prstů či kloubního pouzdra
  • Jakýmkoli úrazem/poškozením zápěstí či zápěstínch kůstek
  • Karpálním tunelem
  • a další...

Ošetření trvá cca 30min, během kterých je do tkání aplikovaná maximální snesitelná dávka energie, avšak stále v rámci doporučených norem.


...

RTG artrotických rukou


/Top 5: Špatně se hojící zlomeniny & poúrazové stavy


Špatně se hojící zlomeniny nejsou zas tak neobvyklou diagnozou. Bohužel, čím dál tím více klientů přichází s bolestmi, nebo sekundárními komplikacemi, které nastupují po zlomeninách. Může se jednat o bolestivost, omezený pohyb, necitlivost, tzv.: parestezie či dysestezie (neurologické příznaky - mravenčení, bolest na lehký dotek...) a velmi často se přidává otok.

Ošetření pomocí fokusované rázové vlny je vhodné i v průběhu akutní - subakutní fáze. Máte-li stále doporučený klid, ortezovou fixaci, nebo sádru, není problém zlomeninu ošetřit. V článku o ESWT jsme zmínili její skvělé účinky - neovaskularizace, tvorba růstového hormonu, analgezie... To vše klienti ocení, zvláště když je úleva od bolesti znát už při ošetření.


...

Zlomenina oblasti bérce s následnou fixací a drénem
ZDROJ


Špatně se hojící poúrazové stavy? Každý 2. má s takovým stavem zkušenost. Nyní nemyslíme pomalé hojení. Máme na mysli chronické záněty, špatně se hojící tkáně a rány, tvorbu keloidních nebo fibrinogenních jizev, Projevem jsou, krom otoku,: bolest, lokální projevy zánětu, omezený pohyb, necitlivost, tzv.: parestezie či dysestezie (neurologické příznaky - mravenčení, bolest na lehký dotek...).

Největší komplikací však bývá projev jizvy či jizevnatého srůstu v rámci celého těla. Může se stát tzv.: "aktivní jizvou" a ta pak mění schéma pohybu a způsobuje chronické bolesti!

Ošetření pomocí fokusované rázové vlny je vhodné i v průběhu akutní - subakutní fáze. Máte-li stále doporučený klid, ortezovou fixaci, nebo sádru, není problém zlomeninu ošetřit. V článku o ESWT jsme zmínili její skvělé účinky - neovaskularizace, tvorba růstového hormonu, analgezie... To vše klienti ocení, zvláště když je úleva od bolesti znát už při ošetření.


...

Keloidní jizva
ZDROJ


/Top 5: Tenisový loket


Tenisový loket, tedy laterální epikondylitida, vzniká často jako souhra více faktorů. Projevuje se bolestmi zevní strany lokte až celé paže a necitlivostí prstů!

Podklad tohoto onemocnění tkví v přetížení extenzorů a supinátorů ruky. Obě tyto svalové skupiny se upínají na zevní stranu lokte, kde zvýšený tah evokuje bolest a z něj se pak vyvíjí zánět.

Pacienti s touto diagnozou kolikrát nezvládnou ani unést hrnek s čajem, vzít za kliku, potřást rukou...
Mravenčení prstů je v pokročilých stavech naprosto normální a opichy nepomáhají.

Naše terapie je cílena tak, aby tyto stavy byly minulostí. Využíváme jak RSWT tak ESWT, cílíme terapii už od prvních pulzů s maximálním efektem a jsme rádi, že naše výsledky podle toho vypadají.

...

Projev tenisového lokte


Historie rázové vlny:


Historie rázové vlny je velice krátká. Jedná se o novou metodu, která se během velmi krátkého období propracovala až na špičku v účinnosti terapií. Princip rázové vlny byl a je všude kolem nás, v běžném životě, ale lidé si to dlouho neuvědomovali. Například kovář, jedno z nejtradičnějších řemesel od počátku věků, kuje tímto principem železo.

K vůbec prvním experimentům s rázovou vlnou došlo v 50. letech 20. století v USA. Tehdy byl registrován vůbec první patent na elektrohydraulický generátor rázových vln, díky kterým bylo možné od vodou rozbíjet objekty, jako je keramika, kamení, sklo... Získal jej Frank Rieber, registrován v NewYorku, pod číslem patentu „Patent No. 2.559.277.“. Na konci 50.let se již objevily první výzkumy na užívání rázové vlny v medicíně.

Působení na biologické tkáně bylo více zkoumáno na konci 60. a počátku 70. let 20. století, především v Německu. V roce 1966 byl náhodou vyvolán určitý, tehdy ještě nepopsaný jev. Ve společnosti Dornier Company (Německo) a to přímo na člověku! V průběhu vysokonapěťového experimentu s projektily, které kmitaly uvnitř elektromagnetického pole, se jeden zaměstnanec dotkl izolačního kotouče přesně v okamžik, kdy se ho náboj dotkl i z druhé strany. Popsal pocit, jako kdyby ním projel elektrický proud, ale měření žádný proud neodhalily!
To odstartovalo sérii pokusů a studií zaměřující se na vztah „rázová vlna – měkká tkáň“ u zvířecích subjektů, které probíhaly v letech 1968 – 1971. Tyto projekty byly financovány samotným Německým ministerstvem obrany.

Projekty měly různé zaměření – vlastní efekt rázové vlny, chování vlny v jednotlivých vrstvách tkání, chování vln při přechodu mezi různými tkáněmi a tak dále... Výsledky přinesly mnoho nových poznatků, z toho 3 můžeme označit za nejdůležitější:

1) rázová vlna ovlivňuje organismus, respektive měkké tkáně, i na delší vzdálenost.
2) rázová vlna způsobuje ve svalech, tukové tkáni a pojivech i určité „vedlejší účinky“
3) kostní hmota je rázovou vlnou nedotčena a nedochází tak k žádnému zatížení skeletu

Také byl testován vliv RV na mozek, plíce, játra, slezinu, ledviny, dutinu břišní a další oblasti lidského těla... Zajímavost: nejčastěji používané médium pro probíhající pokusy byla voda, nebo želatina (odpor prostředí je totiž až na 95% shodný s odporem prostředí měkkých tkání).

Toto bádání a z něho vyplynulé poznatky vedly k navázání spolupráce s lékaři. Jako první se pak zrodila myšlenka rozbití ledvinových kamenů pomocí RV. Technicky ani po stránce medicíny, nebyla myšlenka dotažena do konce, ale existovala.
V roce 1971 Dr. Haeusler a Dr. Kiefer jako první oznámili úspěšnou in-vitro dezintegraci ledvinových kamenů bez přímého kontaktu kamene svými nástroji!
Od roku 1972 pokračovaly experimenty a pokusy dál a už v roce 1974 vznikl vůbec první projekt financovaný Německým Mininsterstvem pro Vědu a Rovzoj s prostým názvem „Application of the ESWL" (Aplikace rázové vlny). Na tomto projektu se podílela ta největší jména jako například Eisenberger, Chaussy, Brendel, Forßmann či Hepp.
V roce 1980 byl na klinice v Mnichově ošetřen vůbec první, neexperimentální pacient právě metodou ESWL v zájmu litolýzy, s výborným výsledkem.
V roce 1983 se začal prodávat vůbec první, komerční ESWL přístroj (HM3 od firmy Dornier).
V roce 1985 byl na stejné klinice v Mnichově ošetřen vůbec první pacient. Cílem ošetření bylo pomocí ESWL metody rozbít žlučníkové kameny – povedlo se.

Na počátku 90. let 20. století byly publikovány vůbec první poznatky o dobrých výsledcích léčby tendinitis calcarea (ukládání anorganických látek v rotátorové manžetě, tvorba „osteofytu“ uvnitř ramene) pomocí ESWT. Následně se začalo uvažovat i o využití v ortopedii a již velmi brzy byly první studie na léčbu patní ostruhy atenisového lokte, s úspěšností 70 – 80%.

Od této doby se pojem „rázová vlna“ dostává do podvědomí více a více lidí. Indikace a postupy se rozšiřují a vylepšují. Vzhled, typ i výkonnost přístrojů je dnes variabilní...

Dnes se RV užívá jako nejmodernější a nejúčinnější terapie bolestí pohybového systému.

Vítejte ve 21.století!

(zdroj: SCHOKWAVETHERAPY.org, celý článek zde!)


Rázová vlna v České Republice:


V ČR je dnes už velké množství přístrojů od několika firem a nemáme proto přesné informace, kolik jich je.

Tyto přístroje mohou být buďto radiálního typu, nebo fokusovaného typu. Oba dva fungují odlišně, mají odlišné indikace, ale navzájem se prolínají. V Českých Budějovicích je:- 7 pracovišť radiální rázové vlny
- 2 pracovišťě fokusované rázové vlny
ALE POUZE
- 1 pracoviště kombinující radiální i fokusovanou rázovou vlnu = MY!

Nejčastěji bývá zastoupena firma StorzMedical, nebo BHBMedical.

Naše pracoviště využívá přístroje firmy STORZ MEDICAL a to MASTERPULS MP100 Ultra (radiální RV) a STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSW (fokusovaná RV).

Naše přístroje!

STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSWSTORZ MEDICAL Masterpuls MP100 UltraKontakt:


Potřebujete ošetřit?
Kontakt F-rehab s.r.o.Vítejte v F-rehab s.r.o. !

...

...